Dr n. med.

Jolanta Szczepanowska

Specjalista dermatolog i wenerolog

Znaczenie emolientów w terapii atopowego zapalenia skóry u dzieci

W dniach 13-15 czerwca b.r. w Jastrzębiej Górze odbyła się 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

W części poświęconej dermatologii dziecięcej tematy obejmowały postępy w diagnostyce, leczeniu oraz pielęgnacji chorób skóry u dzieci.

W 2. dniu konferencji, w sesji poświęconej atopowemu zapaleniu skóry miałam zaszczyt wygłosić wykład, którego tematem było znaczenie emolientów w terapii atopowego zapalenia skóry u dzieci. Współautorami wykładu byli prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski oraz

dr hab. Adam Reich.

 

Znaczenie emolientów w terapii atopowego zapalenia skóry u dzieci

Jolanta Szczepanowska, Adam Reich, Jacek Szepietowski

 

AZS jest najczęstszą chorobą skóry występującą u dzieci poniżej 11 r.ż.
W etiopatogenezie schorzenia uwzględnia się występowanie interakcji między zaburzeniami struktury i funkcji bariery naskórkowej, zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.

U większości chorych na AZS występuje różnie nasilona suchość skóry będąca następstwem zaburzeń i funkcji bariery naskórkowej. Badania ostatnich lat pokazują, iż ze stopniem uszkodzenia bariery naskórkowej koreluje nasilenie miejscowego stanu zapalnego. W świetle tych wyników wydaje się, iż stosowanie emolientów w AZS jest leczeniem przyczynowym, gdyż poprawiając nawilżenie skóry oraz przywracając spójność i ciągłość warstwy rogowej naskórka, hamują wnikanie alergenów do skóry i zapobiegają tym samym zaostrzeniom AZS.

W obecnym stanie wiedzy podstawą pielęgnacji, jak i całościowego leczenia atopowego zapalenia skóry są emolienty. Efekty ich stosowania w dużej mierze zależą od prawidłowego ich wykorzystania. Dlatego kwestie dotyczące stosowania emolientów wymagają dokładnego przedstawienia i omówienia z pacjentami oraz rodzicami i opiekunami dzieci chorych na AZS.

W pracy przedstawiono zasady pielęgnacji skóry suchej, atopowej oraz najczęściej popełniane błędy.